ПОЛОЖЕННЯ Про Випробувальний центр "НВЦ Надійність“
ПАСПОРТ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «НВЦ НАДІЙНІСТЬ»
НАСТАНОВА З ЯКОСТІ Випробувального Центру "НВЦ "Надійність"
Випробувальний Центр “Надійність” є структурним підрозділом механіко-машинобудівного інституту НТУУ „КПІ”, який створено відповідно до наказу ректора НТУУ „КПІ” №1-57 від 18.04.1995 р. і діє на підставі доручення, одержаного від ректора НТУУ „КПІ”.

НТУУ „КПІ” є неприбутковою організацією державної форми власності, має статус юридичної особи, веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в Головному управлінні Держказначейства України, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки та інші необхідні реквізити, а також Статут.

ВЦ у своїй діяльності керується чинним Законодавством України, документами НААУ, Нормативними документами на методи випробування (НД), статутом НТУУ „КПІ”, ММІ та Положенням про ВЦ.

… Адміністрації ММІ НТУУ „КПІ” заборонено втручатися в поточну діяльність під час проведення ВЦ випробувань та впливати на результати чи висновки з випробувань продукції, не має права втручатися в її діяльність під час проведення випробувань з метою сертифікації.

     

Посилання

шаблоны joomla, компоненты, модули, плагины